Materiell til inspirasjon

I løpet av årene med SKOLEDAGEN har elevene fått mye nyttig informasjon. Vi har samlet noe av dette her!

Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi

Utviklingstraumer kan forstås som vedvarende eksponering for traumatisk stress kombinert med sviktende andre-regulering av affekt. For dem som arbeider med utviklingstraumatiserte barn og unge, tilfører modellen «toleransevinduet» både forståelse og handlingsrom.

Klikk her
Image

Inspirasjon

En rekke ideer til hvorfor skoledagen er en unik mulighet til å bygge ned stigma rundt psykisk helse. Laget av K.G. Johannessen

Klikk her
Image

Ompa til du dør!

Film til ettertanke, produsert av K.G. Johannessen og Adnan Ludovak.